Få hjelp til støtte og mestring under pandemien

Pandemien har nå gått over til en mer alvorlig fase, med fare for stor smittespredning i samfunnet. På store deler av Østlandet har dette ført til en rekke restriksjoner og sosial nedstengning av samfunnet etter det påviste virusutbruddet av den muterte britiske varianten. Dette rammer svært mange personer, spesielt sårbare grupper og stiller store krav til helsevesenet og annet tjenestetilbud.

Vi ser at belastningen på helsetjenestene, både i kommuner og på sykehus øker. Mange arbeider under et svært høyt arbeidspress. Det stilles store krav til organisasjoner og virksomheter når det gjelder ivaretakelse av personellet sitt. Dette gjelder også for ledere i mange av de samme virksomhetene, som virkelig har fått testet sin evne til å utøve kriseledelse i en pågående krise med fortsatt uavklart endepunkt.

Om pandemi på vår nettressurs
På vår nettressurs psykososialberedskap.no finner du artikler om hvordan hjelpeapparatet kan gi psykologisk førstehjelp under en pandemi, hvordan de kan ivareta seg selv og mer informasjon om og tiltak for sårbare grupper.

Blant pandemi-temaene er:

Har du spørsmål om RVTS Østs håndtering av korona? Kontakt senterleder Toril Araldsen. Se flere gode ressurser under.