Informasjon, råd og hjelp i forbindelse med korona

Som tidligere informert, deltar RVTS Øst i folkehelsedugnaden i forbindelse med koronautbruddet, noe som betyr at vi har avlyst planlagte undervisningsaktiviteter, i første rekke frem til påske. Vår drift opprettholdes likevel i all hovedsak, men vi har avlyst alle arbeidsreiser og deltagelse på eksterne arrangement i Norge og utenlands. Ansatte er oppfordret til å benytte hjemmekontor og gjennomføre møter digitalt.

Digitale ressurser
RVTS Øst arbeider med å lage god, konkret informasjon og veiledning til kommuner, kriseteam og ulike former for hjelpepersonell og frivillige, se nettresursen psykososialberedskap.no Informasjonsmateriellet vil være lett tilgjengelig digitalt og skal være en hjelp for kommunene og kriseteam å understøtte sin aktivitet og støtte til å ivareta sitt personell.

Søker du annen informasjon, hjelp og råd i forbindelse med koronaviruset, har vi samlet en rekke ressurssider under og oppfordrer deg til å bruke disse som kilde til oppdatert hjelp og informasjon.

Har du spørsmål om RVTS Østs håndtering av korona, kan du kontakte senterleder Toril Araldsen.