Introduksjonskurs i bruken av læringsressursen «Jeg vet»

Jobber du i barnehage eller skole? Vi er glade for å invitere alle som ønsker innføring i læringsressursen «Jeg vet» til RVTS Nord sitt digitale kurs som vil gi en opplæring i bruk av læringsressursen jegvet.no. Alle – uansett hvor du bor – kan delta på kurs 26. april.

«Jeg vet» skal bidra til at barnehager, grunnskoler og videregående skoler har et voldsforebyggende opplæringstilbud som fremmer livsmestring – og er systematisk, kunnskapsbasert og nasjonalt likeverdig. Bli kjent med jegvet.no og lær mer om hvordan du kan bruke læringsressursen i barnehage og skole. Barnehager og skoler har et ansvar for å forebygge og forhindre at barn utsettes for fysisk, psykisk, seksuell og digital vold, og skal gjøre barn kjent med sine rettigheter etter barnekonvensjonen.

Å hjelpe barn til å få denne kunnskapen vil fremme livsmestring for barn og unge, og det kan være et viktig bidrag inn i å forebygge at de blir utsatt og/eller utsetter andre for vold, overgrep og mobbing senere. Å investere i barndom kan gi barna et bedre utgangspunkt for å trives og mestre livet for resten av livet.

LES MER OM DET DIGITALE OPPLÆRINGSTILBUDET OM JEGVET.NO