Vi søker: Spesialrådgiver psykososial beredskap

Vi søker deg som ønsker å bidra til økt kompetanse om psykososial beredskap med særlig fokus på oppfølging av kriser og katastrofer i Østlandsregionen. Sentrale målgrupper er kommunenes psykososiale kriseteam, andre kommunale aktører, grupper av innsatspersonell og frivillige.

Oppgaver:

 • Oppfølging og videreutvikling av kompetanseprogram for kriseteam og deres nære samarbeidspartnere
 • Oppfølging av nettverksstruktur/er
 • Bistand ved gjennomføring av øvelser
 • Understøtte regionale samarbeidsprosesser – bidra med råd og veiledning
 • Rådgivning til sentrale og kommunale myndigheter
 • Ivareta løpende oppgaver innenfor psykososial beredskap
 • Undervise og veilede
 • Lede prosjekter, og bidra til kvalitetsutvikling i tjenestene
 • Holde deg løpende orientert på fagfeltet

Vi søker deg som har:

 • Har helse- eller sosialfaglig utdanning
 • Har god kunnskap om krise/katastrofehåndtering og psykososial beredskap
 • Har praktiske erfaring med krisehåndtering, gjerne fra arbeid i psykososialt kriseteam, som innsatspersonell i internasjonale hjelpeorg. eller annen relevant virksomhet
 • Er faglig oppdatert på krisefeltet
 • Har undervisnings- og veiledningskompetanse
 • Har erfaring fra prosjektledelse eller prosjektarbeid
 • Har erfaring fra arbeid med organisasjonsutvikling eller kvalitetsutvikling i tjenestene
 • Er initiativrik, fleksibel og selvstendig, og har gode samarbeidsevner
 • Er samfunnsengasjert

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Det må påregnes betydelig reisevirksomhet da opplæring og oppfølging fortrinnsvis finner sted regionalt.

Vi tilbyr:

 • 1 år midlertidig 100 % stilling med muligheter for forlengelse
 • Et dynamisk og spennende fagmiljø bestående av ca 25 erfarne spesialrådgivere
 • Gode muligheter for egen faglig utvikling
 • Gode pensjons-, forsikrings- og personalordninger
 • Fleksitidsordning
 • Moderne lokaler i Nydalen, rett ved T-bane og busser

Se hele utlysningen her!

Søknad med CV sendes inn elektronisk via Jobbnorge.no, se hele utlysningsteksten her.

Ikke send eksamensbevis og attester før det forespørres.

Søknadsfrist:  25.10.2021, søknader vurderes fortløpende.

Spørsmål om stillingen?

Kontakt områdeleder Henning Herrestad, tlf. 907 78 877, mail. henning.herrestad@rvtsost.no