Digital nettverkssamling for psykologer i kommunen. Traumer, kultur og migrasjon

Zoom
Påmeldingsavgift:Gratis

Velkommen til Digital nettverkssamling for psykologer i kommunen. Traumer, kultur og migrasjon

Vi arrangerer digital nettverkssamling for psykologer i kommunen med tema Traumer, kultur og migrasjon. Denne samlingen vil fokusere spesielt på interseksjonalitet og hvordan psykologer i kommunen kan tilby gode tjenester for LHBTIQ+ personer med minoritetsbakgrunn.

Vi får besøk fra Krisztian Rozsa som er faglig leder for Skeiv verden.

Skeiv Verden er en nasjonal interesseorganisasjon for LHBTIQ+ personer med minoritetsbakgrunn. Skreiv Verden er selvstendig, religiøst og partipolitisk uavhengig og jobber målrettet for et samfunn der alle, uavhengig av sin etniske eller religiøse opprinnelse, kan leve ut sin seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk uten å oppleve diskriminering. Skeiv Verden har fokus på å tilby gode, trygge møteplasser der målgruppen kan være seg selv og åpen, komme i kontakt med andre som har lignende erfaringer, og få støtte og kunnskap som gjør det lettere å være skeiv med minoritetsbakgrunn. https://www.skeivverden.no/

Målgruppe

Psykologer som jobber kommunalt.

Program

Torsdag 11 mars 2021
09:00 - 09:30Velkommen v/ møteleder Jessica Harnischfeger og Karin Holt, Spesialrådgivere og psykologspesialister, RVTS Øst
09:30 - 10:30(inkl. liten pause): Hva er interseksjonalitet og hvilke behov LHBTIQ+ personer med minoritetsbakgrunn for samtaler med hjelpere? v/ Krisztian Rozsa, faglig leder, Skeiv Verden
10:30 - 11:00Gruppe- og plenumssamtaler
11:15 - 12:00Hvordan kan psykologer i kommunen tilby gode intervensjoner til LHBTIQ+ personer med minoritetsbakgrunn? v/ Krisztian
12:00 - 12:30Lunsj
12:30 - 13:00Krisztian forts. og gruppesamtaler
13:00 - 14:00Deling fra gruppesamtaler, spørsmål til Skeiv Verden og samtale om hvordan ta med innspill fra i dag tilbake til arbeidet. Plenumssamtale

Nettkurs

Zoom
Deltakere vil få praktisk informasjon rundt pålogging m.m. før kursstart,