Grunnkurs om kjønnslemlestelse

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:Gratis

Velkommen til Grunnkurs om kjønnslemlestelse

Kurset gir en grunnleggende opplæring om temaer som er viktige for å kunne forstå, avdekke og håndtere saker som omhandler kjønnslemlestelse.

 

Dette inkluderer:

  • Kunnskap om ulike typer av kjønnslemlestelse
  • Utbredelse
  • Lovverk
  • Kjønnslemlestelse i en migrasjonskontekst og i Norge i dag
  • Helsehjelp til jenter og kvinner som er omskåret
  • Hvordan å snakke om kjønnslemlestelse med personer som kan være berørt av tematikken
  • Forebyggende arbeid i grupper

Målgruppe

Alle som kan komme i kontakt med barn, unge og voksne som enten er omskåret eller kan stå i fare for å bli det. Det kan være ansatte i voksenopplæringen, i helsetjenester for barn og unge, i skoler og barnehager, samt psykologer, fastleger og jordmødre.

Dette er et gratiskurs, og det vil ikke bli servering på kursdagen. Vi oppfordrer deltakere til å ta med egen lunsj eller kjøpe lunsj i kurslokalets kantine eller i nærområdet.

 

Det er begrenset antall plasser, bindende påmelding. Vennligst gi beskjed, ved å sende e-post til post@rvtsost.no, dersom du likevel ikke kan delta på kurset, slik at en annen kan få nytte av plassen.