Hvordan kan vi møte ungdom som er utnyttet til kriminalitet?

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:Kurset er gratis

Velkommen til Hvordan kan vi møte ungdom som er utnyttet til kriminalitet?

Hvordan kan vi møte ungdom som er utnyttet til kriminalitet?

RVTS Øst og SaLTo Oslo ønsker å løfte et tema det har vært lite fokus på i debatten om ungdomskriminalitet: Kan det være utnyttelse og menneskehandel som ligger bak handlingene? 29. mars inviterer vi derfor til seminar og lansering av en ny veileder for arbeid med ungdom utnyttet til kriminalitet.

For å oppdage utnyttelse og gi riktig hjelp til barn og unge som begår kriminelle handlinger, er det viktig å forstå hva som ligger bak. RVTS Øst og SaLTo-sekretariatet har det siste året samarbeidet om å innhente og sammenfatte kunnskap om ungdom som utnyttes til kriminalitet. Vi har samlet kunnskap på en workshop for fagpersoner i Oslo, og innhentet innspill fra ungdom i målgruppa. Bakgrunnen for samarbeidet er lokal oppfølging av det nasjonale webinaret Ung, kriminell og utnyttet, som ble arrangert av RVTS-ene høsten 2021.

På dette seminaret presenterer vi kunnskap om ungdom som utnyttes til kriminalitet, i et menneskehandelsperspektiv, og lanserer en ny veileder med praktiske råd om hvordan fagpersoner kan avdekke utnyttelse og møte ungdom som er i en slik situasjon på en god måte.

Målgruppe

Alle som jobber med ungdom involvert i kriminalitet, f.eks. barnevern, NAV, utekontakter, ungdomsarbeidere, SLT, Konfliktråd, Kriminalomsorgen, politi og advokater.

Programmet er under utarbeidelse, men dagen vil bl.a. inneholde:

 • På hvilke måter utnyttes ungdom til å begå kriminelle handlinger, og hva har dette med menneskehandel å gjøre?
 • Hvordan kan vi forebygge, avdekke og hjelpe?
 • Lansering av praksisnær veileder
 • Innlegg og kommentarer til veilederen fra representanter fra ulike aktører og representanter fra ulike deler av tjenesteapparatet, bl.a.
  • Ghulam Abbas, miljøarbeider i bydel Alna og tidligere gjengleder, aktuell med boka «Gudfaren»
  • Cecilia Dinardi, advokat og barnerettighetsforkjemper
  • Thov Midtsund Nordbø, seniorrådgiver hos Barneombudet
  • Konfliktrådet

Seminaret er gratis. Begrenset antall plasser, bindende påmelding: man blir fakturert kr. 250 for dagpakke dersom man uteblir uten å gi beskjed i forkant. Påmeldingsfrist: torsdag 23. mars

 

Ønsker du ytterligere faglig fordypning om arbeid med ungdom som begår kriminalitet eller er i risiko?

RVTS Øst og RBUP Øst og Sør arrangerer tre dagers kurs, «Ungdom og kriminalitet i et familieperspektiv», 8.- 10. mars (påmeldingsfrist 1. mars). Kurset gir en unik anledning til faglig fordypning, med bl.a. den anerkjente svenske psykiateren og forfatteren Riyadh al Baldawi.

____________________________________________________________________________________________