Hvordan snakke med barn om vold og overgrep? En introduksjon til verktøyene snakkemedbarn.no og jegvet.no

Zoom
Påmeldingsavgift:Kurset er gratis

Velkommen til Hvordan snakke med barn om vold og overgrep? En introduksjon til verktøyene snakkemedbarn.no og jegvet.no

Fredag 9. juni 2023 fra klokken 09.00 til 12.00

Barn og ungdom trenger trygge voksne som både kan formidle kunnskap om og snakke om vold, seksuelle overgrep og mobbing. Vi vet at du som jobber i skole eller barnehage, i helsetjenester, eller andre i tjenester som møter barn og ungdom, ofte kan gå med en bekymring for noen av de barna du møter hver dag. Hva kan ligge bak og hvordan skal du gripe det an?

Nettressursen snakkemedbarn.no gir deg mulighet til å øve på å bli tryggere i å ta samtalen med barn og unge. Målsettingen med snakkemedbarn. no er å styrke voksnes ferdigheter til å snakke med barn de er bekymret for på en måte som trygger barnet.

JegVet.no er en gratis læringsressurs for barnehager og skoler om vold, overgrep, mobbing og barns rettigheter. JegVet er utviklet av Salaby i samarbeid med Redd Barna og innholdet er knyttet til rammeplan for barnehagen og læreplan for skolen.

Vi inviterer til en introduksjon av begge ressursene der du får:

  • Oversikt over nettressursene
  • Møte avatarer i ulike aldre i vår snakkesimulator
  • Lære hvordan du kan bruke snakkesimulator som et verktøy til å øve sammen med kollegaer
  • Gjennomgang av undervisningsopplegget til snakkemedbarn.no, som du kan ta i bruk på egen arbeidsplass
  • Gjennomgang av undervisningsmateriellet i Jeg vet

Du som møter barn og ungdom i din jobb kan utgjøre en viktig forskjell. Barn trenger trygge voksne som tør å spørre!

Målgruppe

Du som jobber i skole eller barnehage, i helsetjenester, eller andre i tjenester som møter barn og ungdom.

Webinaret passer for alle som ønsker å bli bedre kjent med nettressursene, og for ledere som vurderer å bruke ressursene i sin skole, barnehage eller tjeneste.

Kursholder er spesialrådgiver Charlotte Johannessen fra RVTS Øst.

Du kan melde deg på innen 05. juni 2023.
Du som har meldt deg på vil få en lenke til arrangementet på mail, senest dagen før.

Nettkurs

Zoom
Deltakere vil få praktisk informasjon rundt pålogging m.m. før kursstart,