Kurs om veteraners psykiske helse for leger og psykologer

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:900

Velkommen til Kurs om veteraners psykiske helse for leger og psykologer

Kurs for leger og psykologer om veteraners psykiske helse.
Formålet med kurset er å gi økt kjennskap til:

  • veteraner og deres situasjon
  • utfordringer for veteraner og deres familier
  • forbigående psykiske reaksjoner og tilhørende mestringstiltak
  • psykiske lidelser; differensialdiagnostikk og evidensbaserte behandlingstiltak
  • grunnleggende prinsipper for eksponeringsterapi
  • konkret utforming av behandlingsplan

Kurset innbefatter refleksjonsøvelser, diagnostiseringsøvelser, praktisk trening i utforming av eksponeringbehandling og terapeutiske teknikker. Det vil også bli anledning til å teste VR-briller.

Legeforeningen har godkjent kurset som meritterende for allmenmedisin, psykiatri og rus- og avhengighetsmedisin. Kurset godkjennes som 12 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister.

Forelesere

  • Tone Bovim, psykologspesialist (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging – RVTS)
  • Anders Mathisen, psykologspesialist (Institutt for militærpsykiatri og stressmestring, Forsvaret)
  • Christer Gjerstad, psykolog, forsker/PhD-stipendiat (Institutt for militærpsykiatri og stressmestring, Forsvaret)
  • Belinda Ekornås, psykologspesialist/PhD (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress – NKVTS)

Målgruppe

Kurs for leger og psykologer om veteraners psykiske helse

Kurset arrangeres av RVTS Øst i samarbeid med Forsvarets sanitet ved Institutt for militærpsykiatri og stressmestring, IMPS.

Program

Dag 1
09:00 - 09:45Veteran, belastninger ved utenlandstjeneste og hjemkomst
09:45 - 10:00 Pause
10:00 - 10:45 Mer alvorlige psykiske belastninger og psykisk sykdom
10:45 - 11:00 Pause
11:00 - 11:45Behandling
11:45 - 12:30Lunsj
12:30 - 13:15 Suicidalitet
13:15 -13:30 Pause
13:30 - 14:15Veteranfamilie
14:15 - 14:30 Pause
14:30 - 15:30 En veterans erfaringer og utfordringer - hjemme og ute
Dag 2
09:00 - 09:45 Forskning på norske veteraners psykiske helse
09:45 - 10:00 Pause
10:00 - 10:45 Anbefalte behandlingsmetoder for belastningsrelaterte psykiske lidelser
10:45 - 11:00Pause
11:00 - 11:45 Eksponeringsterapi i terapi og praksis - behandlingsprotokoll
11:45 - 12:30 Lunsj
12:30 -13:15 Bruk av virtual reality i eksponeringsterapi
13:15 -13:30 Pause
13:30 -14:15 Workshop: kasustrening i grupper
14:15 - 14:30 Oppsummering og avslutning