Mental health and radicalization

Zoom
Påmeldingsavgift:Kurset er gratis

Velkommen til Mental health and radicalization

Mentale helseutfordringer og radikalisering fremtrer ofte samtidig, og kan både virke overveldende og skremmende på hjelpeapparatet.

Zainab Al-Attar er en britisk professor i klinisk psykologi som arbeider forebyggende med radikalisering i Storbritannia. Hun har skrevet en håndbok om mental helse og radikalisering for praktikere. Til daglig arbeider Zainab med domfelte ekstremister og har en unik erfaring med både forebyggende og rehabiliterende arbeid.

Hovedtemaene:

  • Identifisering av sårbarheter hos radikaliserte mennesker.
  • Hvordan forebygge radikalisering blant personer med autismespekter forstyrrelser.
  • Forebygging av radikalisering hos mennesker med personlighetsforstyrrelser.

Nettkurset vil bli avholdt på Zoom 28.10.20, 29.10.20 og 03.11.20. 13.00-15.00 alle dager. Det anbefales å følge alle tre webinarene, men det er også mulighet for kun å delta på ett eller to. Detaljert agenda vil bli sendt ut i forkant av webinaret. Link til zoom sendes til påmeldte e-postadresser 27.10.20.

 

 

Målgruppe

Målgruppen er lokale aktører og praktikere som har erfaring med eller interesse for radikalisering og voldelig ekstremisme som eksempelvis politi, mentorer, SLT, helsetjenester, skole og NAV.

Program

28.10.20
13:00-15:00Formulering av en problemforståelse og identifisering av sårbarheter hos radikaliserte individer.
29.10.20
13:00-15:00En kort introduksjon av forebyggende arbeid med høyt fungerende individer med autismespekter diagnoser.
03.11.20
13:00-15:00En kort introduksjon til personlighetsforstyrrelser og hvordan disse arter seg annerledes enn stemningslidelser i et radikaliseringsløp.

Nettkurs

Zoom
Deltakere vil få praktisk informasjon rundt pålogging m.m. før kursstart,