Nettbasert fordypningskurs i kartlegging og diagnostisering av traumelidelser hos voksne 23. og 24. mars 2021

Første dag av dette todagers kurset får du kunnskap, dag to får du trene på sentrale ferdigheter i workshop.

Zoom
Påmeldingsavgift:400

Velkommen til Nettbasert fordypningskurs i kartlegging og diagnostisering av traumelidelser hos voksne 23. og 24. mars 2021

Hva er posttraumatisk stresslidelse, kompleks posttraumatisk stresslidelse og dissosiative lidelser? Hvordan kan en oppdage symptomer på dette? Hvilke kartleggingsverktøy er nyttige og hvordan kan vi bruke disse? Hvordan kan vi skille traumelidelsene fra andre lidelser som likner?

Første dag av dette todagers kurset får du kunnskap, dag to får du trene på sentrale ferdigheter i workshop.

Kurset er for behandlere i spesialisthelsetjenesten som arbeider med å kartlegge og diagnostisere traumelidelser. Kurset gir oversikt over de ulike traumelidelsene og aktuelle kartleggings-/utredningsverktøy. Vanlige differensialdiagnostiske problemstillinger vil også bli belyst.

Kurset søkes godkjent av:

Norsk psykologforening, Den Norske Legeforening og Sykepleierforbundet

OBS! Kurset vil foregå på zoom.

Målgruppe

Behandlere i spesialisthelsetjenesten.

23.mars

Læringsmål:
Kjenne til de viktigste traumerelaterte symptomene:

  • Over-/ underaktivering, gjenopplevelse, unngåelse
  • Symptomer forbundet med kompleks traumatisering
  • Dissosiative symptomer: amnesi, somatoforme plager, depersonalisering, derealisasjon, identitetsforvirring, identitetsveksling
  • Kjenne til de viktigste traumediagnosene i ICD 10 og vite hva som forandres i ICD11:
  • PTSD
  • Kompleks PTSD
  • Dissosiative lidelser
  • Ha bedre forutsetning for å kunne håndtere vanlige differensialdiagnostiske utfordringer:
  • Traumelidelse vs personlighetsforstyrrelse
  • Dissosiasjon vs psykose


Workshop 24. mars

Læringsmål:
Kunne beherske sentrale verktøy for å kartlegge symptomer på PTSD, Kompleks PTSD og dissosiative lidelser.

Program

Dag 1, 23.03.2021
09:00 - 10:00Hvorfor kartlegging og diagnostisering av traumelidelser? Hva er traumelidelser?
10:00 - 10:15Pause
10:15 - 11:00Posttraumatisk stresslidelse
11:00 - 11:15Pause
11:15 - 12:00Posttraumatisk stresslidelse, forts.
12:00 - 12:45Lunsj
12:45 - 13:30Kompleks Posttraumatisk stresslidelse
13:30 - 13:45Pause
13:45- 14:30Dissosiative lidelser
14:30 - 14:45Pause
14:45 - 15:30Dissosiative lidelser, forts.
Dag 2, 24.03.2021
09:00 - 10:00Presentasjon av case: Aamir og Vibeke
10:00 - 10:15Pause
10:15 - 11:00Verktøy for kartlegging av PTSD symptomer
11:00 - 11:15Pause
11:15 - 12:00Verktøy for kartlegging av KPTSD symptomer
12:00 - 12:45Lunsj
12:45- 14:00Verktøy for kartlegging av symptomer på dissosiative lidelser

Nettkurs

Zoom
Deltakere vil få praktisk informasjon rundt pålogging m.m. før kursstart,