Fagdag – Salg og bytte av sex

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:gratis

Velkommen til Fagdag – Salg og bytte av sex

På denne fagdagen vil du få oppdatert kunnskap om prostitusjonsfeltet i Norge og praktiske råd om hvordan du kan møte personer med sexsalgserfaring på en god måte. I løpet av kurset vil du lære mer om prostitusjon som fenomen, relevant lovverk og ulike arenaer for salg/bytte av seksuelle tjenester. Du vil også få en oversikt over hva slags tilbud som finnes for personer som selger sex og bli bedre kjent med Pro Sentret: Oslo kommunes tjenestetilbud for personer som selger sex og nasjonalt kompetansesenter på prostitusjon. Du vil også få informasjon om relevante kurs og digitale verktøy fra RVTS Øst.

Kurset arrangeres som et samarbeid mellom KORUS Oslo, RVTS Øst og Pro Sentret og kommer til å ha et særskilt fokus på personer som kombinerer sexsalg og rusbruk.

 

 

Målgruppe

Personer i helse- og sosialfaglige stillinger som kan komme i kontakt med personer som har erfaring med å selge/bytte sex. Personer som jobber i NAV, rusomsorgen, flykningstjenester, helsetjenester og ved ulike lavterskeltilbud i kommunal eller frivillig sektor. Kurset er best egnet for deg som jobber med personer over 18 år.

Kursholdere er Ulla Bjørndahl og foredragsholder fra Pro Sentret.

Program

23. mai 2022
09:00-09:45Hva er Pro Sentret? Hva kan vi tilby fagpersoner og til innbyggere?
09:45-10:00Pause
10:00-10:45Prostitusjon som fenomen
10:45-11:00Pause
11:00- 11:45Årsaker til prostitusjon og arenaer for salg og bytte av sex
11:45-12:30Lunsj
12:30- 13:30Reguleringer og lovverk på prostitusjonsfeltet
13:30- 13:45Pause
13:45- 14:30Å snakke om seksualitet og sexsalgserfaringer. Prinsipper og verktøy
14:30- 15:00Aktuelle digitale verktøy og undervisningstilbud fra RVTS. Vi svarer på spørsmål fra deltakerne