Praktiske verktøy for forebygging av vold i nære relasjoner mot voksne med utviklingshemming

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:Gratis

Velkommen til Praktiske verktøy for forebygging av vold i nære relasjoner mot voksne med utviklingshemming

På dette kurset får du innføring i tre praktiske verktøy for å forebygge vold i nære relasjoner mot voksne med utviklingshemming.

Målgruppe

Kommunalt ansatte som møter voksne med utviklingshemming

Program

15. desember
09:00 - 09:15Velkommen
09:15 - 10:00Play it right ved RVTS Øst
10:00 - 10:15Pause
10:15 - 11:00VIP ved Frøydis Sund, Likestillingssenteret
11:00 - 11:15Pause
11:15 - 12:00Kroppsreglene ved Barnehuset Kristiansand
12:00 - 12:15Avslutning