Traumebehandling – barn og unge

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:900

Velkommen til Traumebehandling – barn og unge

Kurset gir innføring i grunnleggende traume- og utviklingsforståelse, kartlegging og diagnostisering. Du får en innføring i prinsipp for traumebehandling og traumesensitiv omsorg. Det vil bli et spesielt fokus på barn og unge utsatt for store belastninger og langvarig stress.

 

Kurset er godkjent meritterende; Norsk Psykologforening som 12 timers vedlikeholdsaktivitet.

 

Foredragsholdere

  • Mari Bræin – Psykologspesialist barn og unge og faglig leder, Senter for Stress og Traumepsykologi
  • Sveinung Odland – Psykologspesialist barn og unge og spesialrådgiver, RVTS Øst

 

 

Målgruppe

Klinikere som driver behandling av barn og unge, kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Program

Dag 1, 25. August
09.00-12.00Traume- og utviklingsforståelse
12.00-12.45Lunsj
12.45-15.30Kartlegging, diagnostisering og tilhelingsprosesser
Dag 2, 26. August
09.00-12.00Reguleringsarbeid
12.00-12.45Lunsj
12.45-13.45Relasjonelt arbeid
14.00-.15.30Bearbeiding og meningsskapende arbeid