Julianne Ofstad

Prosjektstøtte

Spesialområde:
Koordinere for planlegging, gjennomføring og rapportering av prosjekter/kurs. Følge opp og bistå internt og eksternt i forhold til administrativ støtte i kommunikasjon og ved gjennomføring av prosjekter.

Utdanning:
Bachelor i offentlig administrasjon og ledelse ved Universitetet i Oslo.